-
  Alkol ve Sigara
 

İslam Konferansının Sigar ve Alkolle İlgili Kararları
 
Allah’a hamd, Nebi’si Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e salat ve kıyamete kadar onların yolunu takib edenlere selam olsun. Sünnet-i Mutahhara, bizi her sarhoş edici ve uyuşukluk verici şeyden meneder. Yine bize rahmetinden ve lütfundan dolayı, gereksiz ve boş yere para harcamaktan bizi meneder.
Alimler; dini ve dünyevi, toplumsal ve sıhhi zararları nedeniyle sigara içmenin haramlığına hükmetmişlerdir. Bu zararlarından dolayı sigara, Kur’an’ın haram kıldığı pis şeylerden sayılır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: ((Peygamber) onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar.) (7/el-A’râf/157)

Sigara, sadece sigara içenlere eziyet vermekle kalmaz, çevresindekilere de eziyet verir. Allah Subhanehu ve Teâlâ müslüman kardeşlerimize eziyet vermeyi bizlere yasaklamıştır. Şöyle buyurur: (Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.) (33/el-Ahzâb/5 Sigara içmek hattı zatında malı boşa harcamak, israf etmek ve saçıp savurmaktır. Allah ise, israf edenleri sevmez. (7/el-A’râf/31) Ayrıca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Dinde; zarar vermek de zarara zararla mukabele etmek de yoktur" (Müslim)

İnsanın malını heder etmesinden, bedenine ve sıhhatine zarar vermesinin yanında onu gözlerinin önünde yakmasından daha büyük bir israf ve malı boşa harcama olabilir mi!? Allah insana bilgi, akıl ve irade kuvveti vermiştir. Sigaranın zararlarını ve haramlığını öğrenince mutlaka onu bırakmaya karar vermek gerekir. Kim Allah için bir şeyi terkederse Allah da ona, ondan daha hayırlısını verir. Yapılan işin karşılığı daima kendi türünden olur. Ey müslüman! Sigaranın zararlarını öğrenince onu samimi bir şekilde bırakmaya, ondan uzak durmaya ve sigara içenlerle oturup-kalkmamaya karar vermelisin. (4/en-Nisa/140) Ve kendini kötülüklerden korumalısın. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.) (91/eş-Şems/9,10) Sigara içmek kansere, kanser ise ölüme götürür. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Ve kendinizi öldürmeyin.) (4/en-Nisa/29)

İslam konferansı’nın içki ve uyuşturucu hakkında aldığı kararlar

Hicri 1402 yılında Medine-i Münevvere’de toplanan İslam Konferansı’nın içki ve uyuşturucuyla savaş kapsamında aldığı kararlar; dini ve dünyevi, sıhhi ve toplumsal zararları dolayısıyle, her çeşit tütün içiminin, aynı şekilde alımının ve satımının haram olduğu yönünde alimlerin verdiği fetvayı destekler niteliktedir. Bu kararlar şu şekildedir: “Sigara, ne besleyen, ne de açlığı gideren bir şeydir; sadece bir dumandır. Sigara sağlığa zarar vericidir. Uyuşturucudur ve uyuşukluk vericidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk veren şeyi yasaklamıştır. Sigara, Kur’an-ı Kerim’in ifadesi ile haram olan pis şeylerdendir. Allah Teâlâ, peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i tanımlarken şöyle buyurur: (Onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar.) (7/el-A’râf/157) Sigara kokusu, sigara içmeyen insanlara eziyet verir. Hatta meleklere de eziyet verir. Sigaraya para vermek israftır, malı boşa harcamaktır. Allah ise, israf edenleri sevmez. Allah Teâlâ şöyle buyurur: (Gereksiz yere saçıp savurma! Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.)” (17/el-İsrâ/26-27)


Ebu Berze bin Ubeyyed el-Eslemi radiyallahu anh’dan Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: ”Kıyamet günü insanlar beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz: Ömrünün nerede harcadığından, ilmi ile ne amel işlediğinden, malını nereden kazandığından ve nasıl harcadığından, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne şekilde yıprattığından (sorulacaktır)”. (Tirmizi)
Sigara içmek şuursuz taklittir ve atalarin yoludur. (Biz babalarımızı böyle yapar bulduk) (26/el-Suara/74) İnsan bilinçli yaşamak zorundadir. (Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır.) (43/ez-Zuhruf/86) İslam dini temizliğe önem vermistir. (De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve kötünün çokluğu tuhafına gitse (yahut hoşuna gitse) de (bu böyledir). Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.) (5/el-Maide/100) Sigara tiksindirme ve rahatsız etmede soğan ve sarmısaktan daha kötü veya en azından onlardan geri kalır bir yanı yoktur diyebiliriz. Cabir radiyallahu anh anlatıyor: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Kim sarımsak veya soğan yerse bizden uzak dursun –veya mescidimizden uzak dursun- evinde otursun.” (Muslim) Ayrıca Cuma namazlarında güzel koku surmenin sünnet olduğu ve sigaranın da bu sünnete aykırı olduğu ortadadır. "İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali misk taşıyan biriyle kor üfleyen birine benzer" (Buhari, Müslim) Yani kötü arkadaş ateşi ve dumanı (?!) üfler.Kısa ve öz gerçekler

-Dünyada her yıl sigaradan ölenlerin sayısı 2,5 milyona ulaşmıştır. Bu, yıllık toplam ölü sayısının %5’idir. Oysa Uluslararası Sağlık Örgütü (WHO)’nun sigarayla savaş için bütçesinden ayırdığı pay sadece %1’dir. Araştırmalar ve bilimsel incelemeler, toplam kalp hastalıklarının yaklaşık %90’ından sigaranın sorumlu olduğunu tesbit etmiştir. Akciğer kanserinde ve diğer birçok kanser çeşitinde de durum aynı şekildedir. Sigaranın, uyuşturucu kullanımında ilk durak olduğu bilimsel olarak belirlenmiştir. Uyuşturucu bağımlılarından %90’ının, geçmişte aşırı şekilde sigara içtikleri görülmüştür. Araştırmalar, tütünün ve tütünle doldurulmuş ürünlerin yakılması sonucu ortaya çıkan 400 ayrı madde belirlemiştir. Sigara içenlerin bronşite yakalanma ihtimali daha çoktur. Sigara içmek, bronşlarda kronik tıkanıklığa neden olmaktadır. Bedene; kanser, ağız. dudak, dil ve bademcik hastalıkları, sindirim, solunum ve sinir sistemi, idrar yolları ve tenasül sistemi üzerine olumsuz etkiler gibi birçok zararı olup değişik hastalıklara sebebiyet vermekle beraber, ekonomik zararlara da haizdir. Bazı zamanlar yangınlara yol açar, çevre kirliliği ve insanların zararına mal olacak pek çok musibete yol açmaktadır.S o n u ç

Sigara tiryakisi kardeşim!. Bu, sigarayı bırakman için kalpten kalbe yönelen samimi bir çağrıdır. Diyeceksin ki sen bunu birçok kez denedin. Fakat bu kez, onu sağlığın için bırakma! Toplum ve insanlar için bırakma! Paranı korumak için de bırakma! Bilakis onu Allah için bırak!. Allah da, sigarayı bırakman için sana yardım edecektir. Allah’ın seni sigarayı bırakma konusunda başarılı kılmasını dileriz. Şüphesiz O, doğru yola iletendir. Allah seni her türlü kötülükten korusun. (Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun!. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun!) (37/es-Saffat/181-182)İsraf ile ilgili ayetler:
(Yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.) (7/el-Araf/31); 2/el-Bakara/195; 4/en-Nisa/29; 5/el-Maide/91)


İyiligi emretmek ve kötülükten nehyetmek ile ilgili ayetler:

(Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.) 3/Ali-İmran/104); 3/Ali İmran/110; 7/el-Araf/199; 9/et-Tevbe/71; 5/el-Maide/78-79; 17/el-Kehf/29; 15/el-Hicr/94; 7/el-Araf/165)


(Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin.) (2/el-Bakara/32)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
  Bu Gün 20283 ziyaretçi burdaydı!
GOOGLE SİTE
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

Bedava Üye Olun

 


Ana Sayfa


Kardes Site


iletisim


Üye Olunuz


Sikayetleriniz
 

Bedava Üye Olun

Devlet ve Politika